Czy od pomocy żywnościowej dla pracowników należą się składki ZUS

0
102

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jednak nie od każdej kwoty płatnik nalicza i odprowadza należności do ZUS. Jednym z włączeń z podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenia składkowego; Dz.U. 2023 poz. 728).

Z tego wyłączenia chciała skorzystać firma, planująca wypłacić swoim pracownikom jednorazowo kwotę w kuponach jako pomoc żywnościową.

Co na to ZUS? W decyzji nr DI/100000/ 43/415/2023 przyznał, że przepis obejmuje wartość przekazywanych pracownikom bonów (kuponów) żywieniowych. Z wyłączenia może ona korzystać tylko wtedy, gdy talony są realizowane w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych.

Jak podkreślono, zwolnienie jest limitowane w stosunku miesięcznym do kwoty 300 zł. Z kolei od nadwyżki ponad ten próg należy opłacić składki.

W tym przypadku urzędnicy stwierdzili, że bony przekazywane pracownikom będą rodzajem pomocy żywnościowej, więc nie zostanie zachowany cel świadczenia, tj. umożliwienie zakupu tylko gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj