Kary umowne w kosztach. Sąd: wyjątek od zasady trzeba interpretować ściśle

0
91

Spór dotyczył interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z uiszczeniem kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Kanwą sporu był wniosek o interpretację podatkową spółki, która zajmuje się produkcją narzędzi i wyrobów metalowych. W umowach z klientami (zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi) ma zawarte klauzule określające kary umowne za opóźnienia w dostawach towarów oraz ich brak. Spółka zastrzegła, że ewentualne opóźnienia i braki w dostawach towarów wynikają z czynników zewnętrznych od niej niezależnych np. zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, problemy logistyczne, okresowo zwiększone zamówienia na produkty. Jak dodała, w latach ubiegłych, istotnym elementem wpływającym na terminowość dostaw były również ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

Spółka była przekonana, że zapłacone kary są dla niej kosztem podatkowym. Wydatki te pozostają bowiem w związku z jej działalnością gospodarczą. A zapłata kar umownych ma na celu podtrzymywanie dotychczasowych relacji z klientami i rekompensowanie negatywnych skutków związanych z brakami w dostawach bądź ich opóźnieniem, wynikającymi z okoliczności niezależnych.

Innego zdania była jednak skarbówka, która powołując się właśnie na 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT uznała, że ponoszone przez podatnika koszty kar umownych wynikające z braków dostaw lub opóźnień w dostawach towarów nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Urzędnicy wskazali, że wyłączenie odnosi się do kategorii odszkodowań i kar umownych, nie precyzując, że chodzi tylko o te będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika na skutek niedochowania przez niego należytej staranności. Tym samym, należy przyjąć, że wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytułów nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj