Niezbędnik przedsiębiorcy. CEIDG tylko w wersji online * Rachunki za energię firmy w domu * Kara umowna w kosztach – nie, a kurs na pilota? * Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

0
47

Wniosek o wpisanie firmy w CEIDG tylko online

Jeszcze przez 2 lata będzie można na papierze składać wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 1 października 2024 r. mają być one składanie wyłącznie przez Internet. Pozostałe – o zawieszenie, wznowienie, zakończenie działalności bądź zmianę wpisu – będą przyjmowane w postaci papierowej jeszcze do 1 października 2026 r.

Obecnie prawie prawie 40 proc. przedsiębiorców korzysta z możliwości składania papierowych wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędzie gminy albo przesyła je pocztą. Elektroniczna rejestracja ma przyspieszyć proces zakładania firmy. Powinna też wyeliminować błędy, jakie pojawiają się przy wnioskach papierowych. Zdaniem ekspertów, e-wnioski nie powinny być dla przedsiębiorców barierą nie do przejścia.

Czytaj więcej

Jak rozliczyć domowy prąd i ogrzewanie w kosztach firmy

Mamy
dobrą wiadomość dla przedsiębiorców: fiskus potwierdza, że mogą
rozliczyć w podatkowych kosztach wiele wydatków związanych z firmą
prowadzoną w mieszkaniu. Odliczenie czynszu, energii elektrycznej,
ogrzewania, wody musi być jednak proporcjonalne do powierzchni
wykorzystywanej do działalności. Tak jak w przypadku pewnej prawniczki,
która kancelarię prowadzi w domu. Kobieta wyliczyła, że na firmę
wykorzystuje 14 proc. mieszkania tj. pokój, w którym znajduje się biurko
i sprzęt. Fiskus się zgodził, by rozliczała w kosztach 14 proc. opłat
za mieszkanie, w tym za energię elektryczną i ogrzewanie.

A gdy
nie mamy gabinetu? Skarbówka nie wymaga już wyodrębniania na firmę
osobnego pomieszczenia. Pewien informatyk wyliczył, że na potrzeby
biznesu wykorzystuje 80 proc. sypialni, 25 proc. salonu z aneksem
kuchennym oraz połowę korytarza i łazienki. W sumie wyszło mu, że używa w
działalności 36,5 proc. mieszkania. Może w takiej proporcji rozliczać
wydatki na eksploatację lokalu (czynsz, energię elektryczną, wodę, gaz) –
potwierdziła skarbówka.

Do podatkowych kosztów można też
zaliczyć wyposażenie firmy. Elektronikę: komputer, skaner, drukarkę.
Meble: biurko, krzesło, szafę. Materiały biurowe: papier, spinacze,
długopisy. Skarbówka akceptuje też rozliczenie odsetek od kredytu na
wykorzystywane w biznesie mieszkanie. Oczywiście przy wyliczaniu kosztów
także trzeba zastosować proporcję.

Czytaj więcej


Skarbówka wskazała, jak opodatkować nagrodę w konkursie dla załogi

Pracownik
nie zapłaci 10 proc. ryczałtu od wartości nagrody wygranej w konkursie
zorganizowanym przez szefostwo – wynika z interpretacji podatkowej.
Niestety, zapłaci więcej.

O interpretację wystąpiła spółka, która
organizuje dla załogi konkursy w celu podniesienia ich motywacji.
Spółka uznała, że wartość nagród stanowi dla zwycięzców przychód z
innych źródeł i jako taki podlega opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym
podatkiem dochodowym. Skarbówka widzi to inaczej. Przypomniała, że
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z etatu może być nie
tylko wynagrodzenie określone w umowie o pracę, ale również inne rodzaje
przysporzeń otrzymanych od pracodawcy: premie, nagrody i nieodpłatne
świadczenia. To oznacza, że pracownik zapłaci podatek według stawek 12 i
32 proc. Pracodawca jako płatnik musi pobrać i odprowadzić zaliczki na
PIT.

Czytaj więcej


Kto rozlicza benefity dla samozatrudnionych

Czy
spółka, która przyznaje benefity osobom współpracującym z nią na
podstawie umów B2B, musi potrącać zaliczki na podatek z tytułu tych
benefitów oraz przygotować jakiekolwiek deklaracje, formularze lub inne
informacje dotyczące podatku dochodowego, np. PIT-11?

Takie
pytanie dostała skarbówka od spółki, która obecnie oferuje swoim
etatowym pracownikom wiele dodatków, takich jak: karta lunchowa lub
karta podarunkowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie,
paczki świąteczne, dofinansowanie nauki języków obcych oraz kursów i
szkoleń, dofinansowanie komunikacji miejskiej. Ale rozważa też
nieodpłatne przekazanie niektórych benefitów osobom zatrudnionym na
podstawie umów o współpracę (umowy B2B) prowadzącym samodzielną
działalność gospodarczą. Jak zaznaczyła we wniosku o interpretację,
benefity nie będą częścią umów B2B oraz wynagrodzenia z tytułu
wykonanych na podstawie tych umów usług, a kontraktorzy nie będą
powiększać wynagrodzenia za swoje usługi wykonywane na rzecz spółki o
wartość benefitów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
stwierdził, że „wartość nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez spółkę
osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z
którymi spółka zawrze kontrakty B2B – stanowi dla tych osób przychód z
tej działalności gospodarczej”. Oznacza to, że przychody takie podlegają
opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z
działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Samozatrudnieni
muszą sami rozliczyć takie dochody.

Czytaj więcej


Kara umowna w koszty? Fiskus nie daje się przekonać

Niekorzystne
stanowisko skarbówki otrzymała podatniczka, która jest komornikiem
sądowym prowadzącym działalność gospodarczą. W 2016 r. zawarła z innym
przedsiębiorcą umowę na czas nieoznaczony, ws. bieżącej obsługi
organizacyjno-windykacyjnej. Umowa przewidywała też karę 60 tys. zł za
jej zerwanie. Komornik zerwała umowę, bowiem uznała, że usługi wykonawcy
nie mają większego wpływu na jej przychody. Była przekonana, że może
uznać wypłaconą wykonawcy karę za koszt podatkowy, ponieważ dzięki temu
znacząco obniżyła koszty prowadzonej działalności i zminimalizowała
ryzyko poniesionej straty.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
nie zgodził się na takie rozwiązanie. Zaznaczył, że nie kwestionuje
racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych,
lecz jego zdaniem podatniczka nie wykazała związku poniesionych kosztów
wypłaconej kary umownej z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła
przychodów. Dlatego zapłacona przez nią kara umowna nie może stanowić
kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu w rozumieniu art. 22 ust. 1
ustawy o PIT.

Czytaj więcej


Licencja pilota w kosztach firmy informatycznej? Czemu nie

Pewien
przedsiębiorca, który obecnie świadczy usługi informatyczne, w
przyszłości planuje zarabiać także na usługach pilotowania samolotów.
Chce wykonywać loty widokowe i wycieczkowe, air taxi, loty ze skoczkami
spadochronowymi. Zamierza też prowadzić szkolenia lotnicze jako
instruktor. Planuje również zarabiać na reklamach lotniczych. Jednak
przed nim cały proces zdobycia uprawnień pilota. Musi uzyskać kilka
licencji i przejść specjalistyczne szkolenia. To wszystko sporo
kosztuje.

Przedsiębiorca wystąpił o interpretację podatkową, czy
takie wydatki może rozliczyć w podatkowych kosztach biznesu
informatycznego. Zaznaczył, że poszerzył już zakres działalności
gospodarczej o transport lotniczy pasażerski.

Skarbówka zgodziła
się. Przypomniała, że wydatki, które pozwolą przedsiębiorcy nabyć
umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej,
można uznać za racjonalne i uzasadnione gospodarczo, a to pozwala
rozliczyć je w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej


Mycie samochodów nadal bez kasy fiskalnej

Najpierw
kasy fiskalne na myjniach (także samoobsługowych) miały pracować od 1
lipca 2022 r., potem od 1 października 2022 r. Wygląda na to, że termin
instalacji znów zostanie przedłużony i to o pół roku. Ministerstwo
Finansów opublikowało właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Dlaczego
myjnie wciąż są zwalniane z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na
kasach rejestrujących? Resort finansów twierdzi, że ciągle są problemy z
nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych „w związku z utrzymującym się
stanem zerwanych łańcuchów dostaw”. Producenci kas są mocno zaskoczeni
takim argumentem.

– Nie mamy żadnych sygnałów o problemach z dostępnością kas rejestrujących. W każdej chwili można je zamówić – mówi Marcin Monkiewicz, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej.

Czytaj więcej


Obowiązkowe kasy fiskalne w myjniach przesunięte o pół roku

WAŻNE TERMINY

26 września

PONIEDZIAŁEK

√ zapłata VAT za sierpień 2022 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2022 r.

√ przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2022 r. (część ewidencyjna)

√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2022 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-9M za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-12 za sierpień 2022 r.

√ złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2022 r. przez przedstawiciela podatkowego

√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za sierpień 2022 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2022 r.

√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za sierpień 2022 r. (PSD-1)

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2022 r.

30 września

PIĄTEK

√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za sierpień 2022 r.

√ przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

√ złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

√ przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2021 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata podatku wynikającego z tego zeznania

√ przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2021 r. i wpłata podatku wynikającego z tego zeznania

√ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

√ przekazanie przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

√ pracodawcy, którzy tworzą obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłacają pozostałą część odpisów podstawowych i zwiększeń na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj