Bruksela zastosuje nigdy nieużywane prawo UE do przyjmowania ukraińskich uchodźców

0
300

Komisja Europejska twierdzi, że jest gotowa uruchomić nigdy nieużywany mechanizm, który mógłby utorować drogę milionom Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazją, aby znaleźć schronienie w całej Unii Europejskiej.

Według ONZ ponad 500 000 uchodźców uciekli z Ukrainy do krajów sąsiednich, z czego ponad połowa wjeżdża do Polski.

Węgry, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, a nawet Białoruś również zarejestrowały nowo przybyłych.

Komisja ostrzega, że ​​atak militarny może doprowadzić do jednego z największych kryzysów humanitarnych w Europie, przy czym oczekuje się, że 7 milionów Ukraińców zostanie przesiedlonych, a 18 milionów ucierpi w wyniku konfliktu, spośród łącznej populacji 41 milionów obywateli.

„To sprawia, że ​​cały czas chce mi się płakać, ponieważ widzę, co wydarzyło się w innych regionach [region] jest cicho, ale umierają ludzie i umierają dzieci. I oni [Russia] miej czelność powiedzieć, że to my” – powiedziała Euronews Svitlana Ivanova, ukraińska uchodźczyni, która uciekła do Rumunii.

W przeciwieństwie do poprzednich fal migracyjnych, państwa członkowskie wykazały szybką i zjednoczoną wolę polityczną przyjęcia uchodźców wojennych, nawet jeśli masowy i nagły napływ stanowi wyzwanie logistyczne dla rządów.

Polska otworzyła swoje granice dla wszystkich Ukraińców i zrezygnowała z obowiązku wykazania się negatywnym wynikiem testu COVID-19. Niemcy i Austria oferują bezpłatne przejazdy koleją osobom, które chcą dotrzeć do swoich krajów.

Tymczasem Ylva Johansson, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, mówi, że władza wykonawcza jest gotowa uruchomić starą, niejasną dyrektywę UE, która mogłaby zapewnić blokowi szybki sposób zarządzania napływem uchodźców.

„To jest naprawdę sytuacja, w której moglibyśmy mieć miliony ludzi na naszym terytorium, a następnie musimy upewnić się, że mają odpowiednią ochronę i właściwe prawa”, powiedziała Johansson w rozmowie z Euronews podczas wizyty w Rumunii, gdzie przebywała. wizyta w obozie dla uchodźców ukraińskich.

„Większość Ukraińców przyjeżdża teraz z paszportami, które dają im bezwizowy wjazd na 90 dni. Ale musimy przygotować się na 91 dzień”.

Johansson ma nadzieję, że dyrektywa o ochronie tymczasowej może pomóc krajom UE zarządzać i udostępniać wnioski wszystkich obywateli Ukrainy, którzy mają wejść do bloku w nadchodzących tygodniach.

Zauważyła, że ​​instrument po raz pierwszy mógł zostać przyjęty już w czwartek.

„Myślę, że będzie szerokie poparcie dla [the activation]. Odbyliśmy pierwszą dyskusję. Oczywiście wszystko toczy się teraz bardzo szybko, a niektóre państwa członkowskie mogą potrzebować trochę więcej czasu, ale mam nadzieję, że uda nam się ją przyjąć już w czwartek – powiedział komisarz.

Czym jest dyrektywa o ochronie tymczasowej?

Zatwierdzony w 2001 roku po wojnach w Jugosławii i Kosowie, Dyrektywa o ochronie tymczasowej to wyjątkowy program, który zapewnia natychmiastową i tymczasową ochronę przesiedleńcom z krajów spoza UE, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktu zbrojnego, endemicznej przemocy lub systematycznego łamania praw człowieka.

Mechanizm ma działać, gdy tradycyjny system azylowy jest przytłoczony masowym i nieoczekiwanym napływem migrantów. Ma on na celu osiągnięcie „równowagi wysiłków” między państwami członkowskimi: przydzielanie uchodźców odbywa się zgodnie z możliwościami zakwaterowania w każdym kraju.

„Ten tymczasowy mechanizm ochronny naprawdę działa, jeśli na swoim terytorium masz już dużo ludzi” – powiedział Johansson.

Tekst nie precyzuje, co stanowi „masowy napływ” i po prostu opisuje „dużą liczbę przesiedleńców”, którzy nie są w stanie bezpiecznie wrócić do swoich krajów ojczystych.

Jak działa ten proces?

Pierwszy krok musi być wykonany przez Komisję Europejską.

Po dokonaniu oceny sytuacji w terenie władza wykonawcza może przedstawić propozycję państwom członkowskim. Analiza musi wyjaśnić profile, którzy będą mogli ubiegać się o ochronę tymczasową, oszacować wielkość napływu i datę uruchomienia mechanizmu.

Biorąc pod uwagę propozycję Komisji, Rada UE – składająca się z ministrów krajowych – może głosować za uruchomieniem tymczasowej ochrony większością kwalifikowaną (co najmniej 15 państw członkowskich reprezentujących co najmniej 65% ludności UE).

Ze względu na klauzule opt-out Irlandia i Dania nie są związane przepisami.

Ochrona tymczasowa jest przyznawana na rok i może być automatycznie przedłużona dwukrotnie na sześć miesięcy. Rada może podjąć decyzję o przedłużeniu ochrony o kolejny rok, jeśli okoliczności, które spowodowały wysiedlenie, nadal istnieją – w tym przypadku, jeśli wojna na Ukrainie nadal trwa.

W sumie ochrona może trwać do trzech lat.

Jakie są obowiązki krajów UE?

Po przegłosowaniu przez Radę uruchomienia mechanizmu wszystkie państwa UE – z wyjątkiem Irlandii i Danii – są zmuszone do przyjmowania przesiedleńców i wypełniania szeregu zobowiązań.

Podstawowym obowiązkiem jest wydawanie zezwoleń na pobyt dla osób, którym udzielono ochrony czasowej, aby mogli legalnie przebywać w kraju przez okres ich pobytu.

Prawo wzywa kraje do ograniczenia formalności „do minimum” ze względu na pilność sytuacji.

Ponadto kraje UE proszone są o pomoc osobom chronionym w uzyskaniu pozwoleń na pracę, szkolenia, odpowiedniego zakwaterowania, dostępu do opieki społecznej, leczenia i profesjonalnej pomocy. Dzieci muszą mieć dostęp do systemu edukacji na takich samych warunkach, jak mieszkańcy państwa członkowskiego.

Dyrektywa określa również kryteria łączenia rodzin rozdzielonych w przypadku, gdy jeden lub kilku krewnych korzysta z tymczasowej ochrony, a inni nie. Po ponownym zjednoczeniu wszyscy członkowie muszą otrzymać pozwolenie na pobyt w kraju przyjmującym.

Czy tymczasowa ochrona równa się azylowi?

Nie. Przyznanie tymczasowej ochrony na mocy dyrektywy UE nie oznacza automatycznie przyznania azylu.

Jednak ci, którzy otrzymali ochronę tymczasową, mogą złożyć wniosek o azyl w dowolnym momencie swojego pobytu. W przypadku odrzucenia wniosku osoba może nadal korzystać ze specjalnej ochrony do upływu terminu ważności.

Co się stanie po zakończeniu tymczasowej ochrony?

W przypadku zakończenia tymczasowej ochrony i nieprzyznania azylu kraj przyjmujący ma prawo zażądać od wysiedleńca dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia.

Jeśli osoba odmówi, rząd może przeprowadzić tak zwane przymusowe wydalenie, chociaż dyrektywa wzywa kraje do rozważenia „powodów humanitarnych”, które mogą uniemożliwić powrót.

Dzieci zapisane do systemu oświaty oraz osoby z chorobami mogą zostać dopuszczone do pobytu w kraju po wygaśnięciu ochrony czasowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj