Ci odbiorcy mogą już wnioskować o niższe opłaty za gaz. Komunikat operatora

0
278

Oświadczenia o ochronę taryfową mogą już składać domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki – przypomina w komunikacie PGNiG Obrót Detaliczny. Dodaje, że dzięki temu te grupy odbiorców będą mogły skorzystać z niższych cen gazu ziemnego.

Spółka wskazała, że odbiorcy wrażliwi społecznie, czyli m.in.: domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki, od 29 stycznia br. wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego. Wskazano, że jest to możliwe dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

>>>

Ceny gazu 2022 – ochrona taryfowa

Żeby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia. “W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku” – czytamy w informacji.

Zaznaczono, że złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Dodano, że złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Wskazano też, że nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy.

Celem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Ustawa zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz – obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie – będą mogli także korzystać m.in.: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, Kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki, i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Wspólnoty i spółdzielnie

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia–31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata – różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

Źródło zdjęcia głównego: Michal Kuklinowski/Shutterstock

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj