Niemcy chcą wiążących celów redukcji zadłużenia dla krajów UE

0
88

Niemcy naciskają na wiążące cele redukcji zadłużenia jako część zasad budżetowych Unii Europejskiej, wynika z dokumentu, do którego dotarł Euronews.

Prawo UE wymaga, aby kraje miały deficyt budżetowy poniżej 3% produktu krajowego brutto (PKB) i dług publiczny poniżej 60% PKB, ale wiele krajów przekracza te progi po latach intensywnych wydatków, aby złagodzić skutki pandemii COVID-19, Rosja wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny.

Komisja Europejska argumentuje, że nowa rzeczywistość gospodarcza uzasadnia reformę reguł fiskalnych bloku i podjęła wstępne kroki w celu zmiany obecnych ram.

W opublikowanym raporcie ostatni listopadKomisja zaproponowała utrzymanie zarówno celu 3%, jak i 60% bez zmian, ale z większą elastycznością, aby umożliwić rządom dostosowanie celów do specyficznych warunków każdego kraju.

Państwa członkowskie mogłyby opracować własne plany kontrolowania deficytu publicznego i stopniowego zmniejszania zadłużenia w okresie czterech lat.

Wysoko zadłużone kraje, takie jak Grecja i Włochy, mogłyby otrzymać dodatkowe trzy lata na dostosowanie swoich finansów i osiągnięcie tego, co Bruksela nazywa „ostrożną polityką fiskalną”.

Bardzo krytykowana norma, która narzucała jednolitą stopę redukcji zadłużenia w wysokości 1/20, zostałaby zniesiona i zastąpiona ścieżkami dostosowanymi do potrzeb poszczególnych krajów, co może pomóc uniknąć najbardziej bolesnych poświęceń.

Ale Niemcy, kraj, który od dawna opowiada się za umiarkowaniem fiskalnym, nie zgadza się z tym podejściem i zwrócił się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie uniwersalnej zasady zmniejszania zadłużenia.

Niemiecka propozycja zawiera „wspólne przepisy ochronne” mające na celu zmniejszenie wskaźnika zadłużenia krajów o co najmniej 0,5 punktu procentowego rocznie dla krajów, w których zadłużenie przekracza 60% PKB.

Według niemieckiego non-paper kraje znacznie powyżej tego progu musiałyby zmniejszać swoje zadłużenie o co najmniej 1 punkt procentowy rocznie.

„Obecne pomysły Komisji powinny zostać zmienione w taki sposób, aby średniookresowe plany budżetowe prowadziły do ​​(wystarczającego) spadku wysokich wskaźników zadłużenia każdego roku… osiąga się roczną podstawę” – stwierdza nieoficjalnie.

Komisja Europejska chce wprowadzić zreformowane reguły fiskalne do stycznia 2024 r. i oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach przedstawi propozycje legislacyjne.

Nowe ramy uwzględnią ogromny zastrzyk gotówki potrzebny do przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, który to podwójny wysiłek ma kosztować 650 mld euro dodatkowych inwestycji rocznie do 2030 r.

Kraje UE spędziły ostatnie miesiące debatując, jak znaleźć równowagę między silnymi inwestycjami a zrównoważoną redukcją zadłużenia, bez widocznej odpowiedzi.

Bruksela tymczasem zdecydował odroczyć nałożenie grzywien na kraje niespełniające wymogów do przyszłego roku.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. dług publiczny wyniósł 93% PKB w strefie euro i 85,1% w Unii Europejskiej.

Najwyższy stosunek długu publicznego do PKB odnotowano w Grecji, gdzie wynosi on 178,2%, a następnie we Włoszech ze stopą 147,3%.

Według Eurostatu w tym samym okresie zadłużenie Niemiec wynosiło 66,6% PKB.

„Jeżeli zreformowane ramy nie doprowadzą do zmniejszenia wskaźników zadłużenia, należy je zrewidować po maksymalnie czterech latach”, ostrzega niemiecki non-paper.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj