„Odruchy są trudne”, ponieważ kobiety niedostatecznie reprezentowane w dyplomacji: ambasador

0
83

Ambasadorowie i eksperci powiedzieli Euronews, że pomimo postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na międzynarodowych stanowiskach w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony nadal przeważa liczebnie kobiety.

Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o twarde tematy obronne, w tym rozmowy dotyczące wojska, ponieważ dziedzina ta była tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn.

„Robimy postępy, ale niektóre odruchy zanikają, a kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na spotkaniach wysokiego szczebla, w których uczestniczę” — powiedziała ambasador Francji przy NATO Muriel Domenach w wywiadzie dla Euronews.

„Zawsze brałam udział w spotkaniach, na których było bardzo mało kobiet, a im wyższy poziom i stopień ważności tzw. twardych kwestii bezpieczeństwa, tym mniej kobiet jest obecnych” – dodała.

Domenach jest jedną z zaledwie sześciu ambasadorek NATO, sojuszu bezpieczeństwa i obrony z 30 uczestniczącymi krajami, który nabrał nowego znaczenia w czasie wojny na Ukrainie.

Zwróciła uwagę, że kiedy Niemcy Zachodnie przystąpiły do ​​NATO w 1955 r., porozumienie zostało podpisane przez wszystkich ambasadorów płci męskiej.

„Jeśli spojrzycie na podpisanie protokołu akcesyjnego Szwecji i Finlandii na początku lipca ubiegłego roku, zobaczycie, że na 30 sojuszników było sześć kobiet, czyli 20%”.

Była ambasador Kanady przy NATO, Kerry Buck, która jako jedyna kobieta pełniła tę rolę w swoim kraju, powiedziała Euronews, że wiele głównych krajów jest obecnie reprezentowanych przez kobiety-ambasadorki, ale liczbowo pozostaje to „dość skrzywione”.

„Kiedy jesteś kobietą-ambasadorem reprezentującym swój kraj, inni dyplomaci postrzegają Cię jako przedstawiciela swojego kraju. Tak więc z mojego doświadczenia wynika, że ​​nie widziałem żadnej innej reakcji na mnie jako ambasadora Kanady, żadnego innego traktowania, żadnego pomniejszania mojego głosu” – powiedział Buck.

„Ale tam, gdzie myślę, istnieje różnica w drabinach do tych stanowisk w różnych krajach”.

„Różne perspektywy prowadzą do różnych decyzji”

„Różna różnorodność głosów, doświadczenie i zestawy umiejętności mają znaczenie dla lepszych decyzji, lepszej polityki, lepszej dyplomacji” – powiedziała Karin Johnston, starszy pracownik Women in International Security i adiunkt na American University.

„Różnorodność głosów przynosi różne perspektywy, różne sposoby podejmowania decyzji” – dodała.

„Jeśli wszyscy są biali i mężczyźni… wszyscy mogą dojść do tego samego wniosku po prostu dlatego, że wszyscy myślą tak samo”.

A Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęta w 2000 r. wzywała do zwiększenia udziału kobiet w wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, uznając, że mają one do odegrania ważną rolę w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu.

W rezolucji podkreślono także „znaczenie ich równego udziału i pełnego zaangażowania we wszelkie wysiłki na rzecz utrzymania i promowania pokoju i bezpieczeństwa”.

Johnston zwraca uwagę, że raporty akademickie i analizy statystyczne wykazały znaczenie różnych poglądów w negocjacjach pokojowych.

Analiza statystyczna w 2015 r Raport Międzynarodowego Instytutu Pokoju wykazały, że udział kobiet w procesach pokojowych zwiększał prawdopodobieństwo trwałego porozumienia.

Według raport ONZ jednak od 2021 r. kobiety stanowiły średnio „13% negocjatorów, 6% mediatorów i 6% sygnatariuszy głównych procesów pokojowych” w latach 1992-2019.

W siedmiu z dziesięciu procesów pokojowych kobiety nie były mediatorkami ani sygnatariuszkami.

Buck mówi, że udział kobiet nie oznacza, że ​​dyskusja musi być radykalnie inna, ale że doświadczenia kobiet różnią się od doświadczeń mężczyzn-dyplomatów i że ich głos powinien być wysłuchany.

„Posiadanie głosów kobiet o różnych doświadczeniach zaangażowanych w dyskusje na temat pokoju, bezpieczeństwa i obrony jest absolutnie niezbędne”.

Równość płci „nierównomiernie rozłożona”

Johnston napisał w 2021 roku skrót polityki że chociaż UE poczyniła postępy w realizacji swojej strategii na rzecz równouprawnienia płci, osiągnięcia „zostały nierównomiernie rozłożone i wdrożone”, zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Jednym z celów unijnej strategii dotyczącej równouprawnienia płci jest osiągnięcie równowagi płci w procesach decyzyjnych iw polityce.

Johnston mówi, że jednym z głównych problemów jest znalezienie danych i informacji na temat kobiet w wojsku i misjach UE.

Brak liczb do rozbicia postępów był jednym z powodów, dla których posłanka do Parlamentu Europejskiego z Niemieckiej Partii Zielonych, Hannah Neumann, rozpoczęła #Indeks Shecurity kampania.

Według raportu z 2022 r. kobiety są nadal w dużej mierze niedostatecznie reprezentowane na całym świecie w wojsku i policji, przy czym potrzeba średnio 154 lat, aby osiągnąć parytet płci w światowych siłach zbrojnych.

Podczas gdy misje ONZ osiągnęły parytet płci w 2021 r., dodano w raporcie, reprezentacja kobiet w misjach UE jest „znacznie niższa”.

W 2022 r. kobiety stanowiły 26,2% całkowitego personelu misji cywilnych UE. Tylko 23,1% stanowisk ambasadorskich było obsadzonych przez kobiety.

„Trzymanie kobiet”

Ale Johnston mówi, że „to zależy nie tylko od przyciągnięcia kobiet. Oznacza to zatrzymanie ich w nich, aby mogły coś zmienić i o to chodzi w integracji płci”.

Mówi, że upewnienie się, że kobiety mogą awansować i zapewnienie świadczeń, takich jak opieka nad dziećmi, może pomóc w zapewnieniu kobietom pozostania na tych stanowiskach.

Domenach powiedziała, że ​​nadal istnieje pogląd, że te sektory nie są biznesem kobiet, co powoduje, że mniej kobiet wchodzi w te dziedziny, oprócz problemów z mobilnością w dyplomacji.

Ale zmieniło się od czasu, kiedy zaczynała, powiedział Domenach.

„Ci, którzy nas rekrutowali, powiedzieli nam szczerze, że dyplomacja, sprawy bezpieczeństwa i obrony nie są dla kobiet, że nie będziesz mógł mieć rodziny, którą będziesz musiał wybierać”.

Dodała, że ​​samo zastępowanie osób na urlopach macierzyńskich czy ojcowskich to duża ewolucja od czasu, gdy zaczynała pracę w dyplomacji.

„Ważne jest, aby mieć większą różnorodność, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwa, jak i inteligentna” – powiedział Domenach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj