Rośnie liczba osób w UE, których nie stać na porządny posiłek – Eurostat

0
91

Według nowych danych Eurostatu w 2022 r. 8,3% osób w UE nie było stać na posiłek zawierający mięso, ryby lub odpowiednik wegetariański co drugi dzień.

Wynik ten był o punkt procentowy wyższy niż rok wcześniej.

Prawie jedna piąta (19,7%) Europejczyków zagrożonych ubóstwem nie była w zeszłym roku stać na porządny posiłek, co oznacza wzrost o ponad dwa punkty procentowe w porównaniu z 2021 r.

Odsetek całkowitej populacji, której nie stać na porządny posiłek, był najwyższy w krajach Europy Wschodniej, z Rumunią (22,1%) na czele, następnie w Bułgarii (21,6%) i na Słowacji (15,8%)

Najmniejszy udział odnotowała Irlandia (1,4%), następnie Cypr (1,5%) i Luksemburg (1,8%).

Najwyższy odsetek ludności uznanej za zagrożoną ubóstwem, której nie stać na porządny posiłek, odnotowano w Bułgarii (44,6%).

W 2022 r. w UE było 95,3 mln osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co odpowiada 21,6% ludności UE.

The Wyniki zwrócić uwagę na coraz bardziej niepewną sytuację osób żyjących w ubóstwie w całym bloku.

Rosyjska inwazja na Ukrainę miała w ubiegłym roku znaczny wpływ na rynki surowców żywnościowych. Roczna inflacja w UE osiągnęła najwyższy poziom w historii, a ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w UE średnio o 11,9%.

Ceny nadal rosły w pierwszym kwartale 2023 r.

Inflacja żywności była również napędzana przez zmniejszoną podaż produktów rolnych, takich jak pasze i nawozy. Rosja wstrzymała morski eksport produktów rolnych z Ukrainy szlakami czarnomorskimi do czasu wprowadzenia inicjatywy Black Sea Grain w lipcu 2022 r., co jeszcze bardziej pogorszyło bezpieczeństwo żywnościowe.

Zakłócenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi i suszą doprowadziły do ​​niedoborów w łańcuchu rolno-spożywczym.

Stowarzyszenia konsumentów prawo że supermarkety również podbijają ceny, aby przerzucić zawyżone koszty produkcji na konsumentów.

Wiele krajów członkowskich UE odnotowało w 2022 roku rekordową liczbę osób składających wnioski do banków żywności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj